Vi har drop-in og gratis lånebil ved skifte av bilrute hos Bilglass1 i Bærum og Lørenskog