Steinsprut opptil 3 cm kan man normalt reparere. Er skaden større må man vanligvis skifte hele ruten.